Name

Peyton "Tudy" Moncure

Executive Assistant to the President

Peyton

201 Washington Hall
540.458.8700
tmoncure@wlu.edu